Hilink cho thấy thành tựu công nghệ 5G tại Triển lãm NETCOM 2019

September 10, 2019

tin tức mới nhất của công ty về Hilink cho thấy thành tựu công nghệ 5G tại Triển lãm NETCOM 2019
Xin chúc mừng!

Hilink đạt được kết quả tốt trong quá trình khai thác NETCOM tại Sao pailo Brazil. Chúng tôi đã giới thiệu các loại sản phẩm kết nối quang bao gồm máy thu phát quang, linh kiện quang thụ động, cáp quang chủ động, cáp MTP / MPO, và máy lập trình & kiểm tra đám mây, v.v. cho ba ứng dụng chính là Trung tâm dữ liệu & Điện toán đám mây, Mạng Metro & Phát sóng và Mạng quang không dây & 5G