Hilink đã có triển lãm hiệu quả ở Moscow

April 11, 2019

tin tức mới nhất của công ty về Hilink đã có triển lãm hiệu quả ở Moscow
Hilink cung cấp DWDM CWDM SFP, XFP QSFP, bộ thu phát sợi quang và giải pháp WDM DWDM CWDM

Chúng tôi có đầy đủ 100G sản phẩm CFP, CFP2 và QSFP28

Đối với bất kỳ yêu cầu hoặc mối quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp.

Skype: Xinsteve